Denumirea programului: EDUCAȚIA DE CALITATE PENTRU COPIII CARE PROVIN DIN MEDII DEZAVANTAJATE
1. Criterii curriculare:

Public – ţintă: personal didactic de predare

Justificare:
Creşterea cerinţelor formale pentru cadrele didactice în vederea adaptării modalităţii de predare şi instruire la diversitatea nevoilor elevilor/subiecţilor instruirii şi la componenţa eterogenă a clasei care decurge din obiectivul social privind includerea tuturor celor care învaţă în mediul de viaţă general acceptat, inclusiv a copiilor cu nevoi speciale determină faptul că în sala de clasă cadrele didactice sunt din ce în ce mai mult cei care organizează mediul de învăţare facilitând procesul de educaţie, recurgând mai mult la modalităţi de a învăţa pe bază de cooperare, experienţă, experiment, proiect şi sarcină de lucru, şi cei care îi îndrumă pe elevi în procesul învăţării, mai degrabă decât la transmiterea de cunoştinţe, lucrează din ce în ce mai mult ca membrii unei echipe.
Module:
I. Medii dezavantajate și nevoile copiilor care provin din aceste medii
II. Riscul de abandon școlar și/sau părăsire timpurie a școlii
III. Cunoaștere și educație interculturală
IV. Educația nonformală - suport pentru cadrele didactice în integrarea copiilor proveniți din medii dezavantajate, inclusiv a celor cu risc de abandon școlar și/sau de părăsire timpurie a școlii

Inscriere

Durată/preț: 100 ore/350 lei
Număr de credite: 25 credite
Formatori:
Alexandrina Mihaela POPESCU
Marius BĂLAȘA
Mirela Maria PARASCHIV
Claudia Marcela ȘERBAN
Florica GRECU
Rely-Monica TRĂISTARU
Cristina MIHUȚ
Carolina Maria GURALIUC
Mioara MITREA
Camelia Ludmila STĂNESCU