Public țintă: personal didactic de predare

Justificare:

Rolul cadrelor didactice nu se limitează numai la sala de clasă; acestora li se cere din ce în ce mai mult să-şi asume responsabilitatea colectivă pentru curriculum şi modul de organizare al şcolii, unităţile de învăţământ reprezentând, din ce în ce mai mult, un mediu de învăţare deschis, în care cadrele didactice nu mai lucrează doar cu colegii din imediata lor apropiere, ci trebuie să colaboreze de asemenea cu restul comunităţii, familiile, instituţiile de învăţământ superior, partenerii sociali şi colegi din alte şcoli, din ţara lor sau din afară.

Module:
I. Predarea integrată
II. Învățarea pe baza tehnicilor artei dramatice
III. Învățarea în afara sălii de clasă
IV. Învățarea vizibilă (visible learning)

Inscriere

Durată/preț: 100 de ore/350 lei
Număr credite: 25
Formatori:
Conf. univ. dr. - Alexandrina - Mihaela POPESCU
Conf. univ. dr. - Florentina MOGONEA
Conf. univ. dr. - Florentin - Remus MOGONEA
Conf. univ. dr. - Mihaela - Aurelia ȘTEFAN
Marius BĂLAȘA
Mirela - Maria PARASCHIV
Claudia - Marcela ȘERBAN
Florica GRECU
Rely - Monica TRĂISTARU
Cristina MIHUȚ
Carolina - Maria GURALIUC
Maria - Mioara MITREA
Camelia - Ludmila STĂNESCU
Larisa MASAY
Georgeta Laura BONDRESCU