III.9. Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE

Public – ţintă: personal didactic de predare
Justificare: Creşterea cerinţelor formale pentru cadrele didactice în vederea adaptării modalităţii de predare şi instruire la diversitatea nevoilor elevilor/subiecţilor instruirii şi la componenţa eterogenă a clasei care determină faptul că în sala de clasă sau în afara ei, cadrele didactice sunt din ce în ce mai mult cei care organizează mediul de învăţare facilitând procesul de educaţie, recurgând mai mult la modalităţi de a învăţa pe bază de cooperare, experienţă, experiment, proiect şi sarcină de lucru, şi cei care îi îndrumă pe elevi în procesul învăţării, formării şi dezvoltării competenţelor care să le sprijine adaptarea şi integrarea ,mai degrabă decât la transmiterea de cunoştinţe, lucrează din ce în ce mai mult ca membrii unei echipe.

Inscriere

Durata: 100 ore/ 350 lei
Nr. credite: 25
Resurse umane:
 • Formatori:
 • Conf. univ. dr. - Alexandrina - Mihaela POPESCU
 • Conf. univ. dr. - Florentina MOGONEA
 • Conf. univ. dr. - Florentin - Remus MOGONEA
 • Conf. univ. dr. - Mihaela - Aurelia ȘTEFAN
 • Marius BĂLAȘA
 • Mirela - Maria PARASCHIV
 • Claudia - Marcela ȘERBAN
 • Florica GRECU
 • Rely - Monica TRĂISTARU
 • Cristina MIHUȚ
 • Carolina - Maria GURALIUC
 • Maria - Mioara MITREA
 • Camelia - Ludmila STĂNESCU
 • Larisa MASAY
 • Georgeta Laura BONDRESCU