Public țintă: personal didactic de predare

Justificare: Necesitatea programului de formare este generată de nevoia permanentă de perfecționare a cadrelor didactice, de formarea de noi competențe, de adaptarea acestora la situații concrete de a oferi un model viabil cu referire la generațiile prezente și viitoare, dezvoltarea durabilă reprezentând o nouă cale de dezvoltare care susține progresul, subsumează și pune în corelație elementele următoare: expansiunea, creșterea, progresul, finalitatea, dezvoltarea economică și dezvoltarea umană.

Module:
I. Managementul dezvoltării durabile
II. Managementul proiectelor și relațiilor parteneriale
III. Dezvoltarea capitalului uman
IV. Management strategic.

Inscriere
Durată/preț: 100 de ore/350 lei
Număr credite: 25
Formatori:
BĂLAȘA Marius
SĂNDULEASA Andra-Bertha
MIHUȚ Cristina
GHIRĂ Virginia
MITREA Mioara
PARASCHIV Mirela Maria
GURALIUC Carolina Maria
GRECU Florica
DONCIU Marilena