IV.1. Denumirea programului: ORA DE NET - FOLOSIREA UTILĂ, CREATIVĂ, SIGURĂ A INTERNETULUI (In curs de evaluare la MEN - Nr 6261/25.07.2019)
Public – ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare și personal didactic auxiliar; învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceu).

Justificare:
Formarea și dezvoltarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar a competenței digitale, respectiv a deprinderilor de folosire utilă, sigură și creativă a internetului și a tehnologiilor smart (NTIC) în activitatea didactică, precum și în ansamblul procesului instructiv-educativ.

Inscriere

Durata: 60 ore/210lei
Nr. credite: 15 CPT
2. Resurse umane:
Formatori (nivelul de pregătire):
Formatori acreditați MEN