Învățarea la distanță oferă avantaje evidente pentru a limita efectele închiderii școlilor și întreruperea orelor de curs. A fost o provocare pentru profesori să-și ajusteze maniera de predare cu ajutorul tehnologiei, pentru elevi să-și gestioneze cât mai eficient propriul proces de învățare, pentru conducerea școlilor să coordoneze de la distanță  procesul instructiv-educativ în această perioadă.

        În acest context Inspectoratul Școlar Județean Olt a realizat un chestionar prin care dorește să contureze o viziune, la nivel județean, cu privire la predarea online.

 

Formular de feed back privind procesul de învățare la distanță în județul Olt