Casa Corpului Didactic Olt a organizat, în data de 30 septembrie 2017, întâlnirea de lucru cu formatorii CCD Olt. Întâlnirea a avut ca scop prezentarea ofertei de formare pentru anul școlar 2017-2018, rolul și atribuțiile formatorilor, metode și tehnici de formare.