balasa m

Nume: BĂLAȘA A. MARIUS
Naţionalitate: Română
Data naşterii: 05.01.1974
Domeniul ocupaţional: director al Casei Corpului Didactic Olt

Experienţa profesională
  • iul 2016 - în prezent - director, Casa Corpului Didactic Olt
  • noi 2012 – noi 2015 - consilier, Ministerul Educației Naționale
  • noi 2010 – noi 2012 - director, Ministerul Educației Naționale
  • mai 2009 – sept 2010 - inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Olt
  • sept 2005 – mai 2009 - director, Liceul cu Program Sportiv Slatina
  • sept 1996 - profesor – antrenor volei

  • 2010 - manager de proiect – MONINSERT – Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților de învățământ profesional și tehnic, ID 56514, Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie2.1. ”Tranziția de la școală la viața activă”
  • 2011 - 2013 - responsabil tehnic în cadrul Proiectului „Bursa de proiecte” POSDRU 86/1.2/S/62885
  • 2011 - 2013 - coordonator proiect - „Dezvoltarea competențelor manageriale ale personalului didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control din sistemul preuniversitar în societatea cunoașterii – OSCINT 2009”, ID 63376
  • 2013 - formator pentru modulul „Un management de calitate pentru o şcoală performantă – Managementul resurselor umane” în cadrul Proiectului „E-manager Şcoala Plus!”, POS DRU/85/1.1/S/62699

Descarca CV-ul complet