Oferta formare CCD OLT

I.1. Formarea cadrelor didactice în vederea evaluării la examenele naţionale

Inscriere Descriere

I.2. Banca de date a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - formare utilizatori de aplicaţie CONCRET

Inscriere Descriere

I.3. Management şi consiliere pentru cariera didactică

Inscriere Descriere

I.4. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice care predau la clasa pregătitoare, a I-a şi a II-a

Inscriere Descriere

I.5. Reducerea riscului de abandon şcolar prin derularea programelor de tip "A doua şansă", "şcoală după şcoală" şi "Alfabetizare funcţională" în unităţile de învăţământ preuniversitar

Inscriere Descriere

I.6. Prevenirea şi combaterea corupţiei în instituţiile de învăţământ preuniversitar

Inscriere Descriere

I.7. Prevenirea şi combaterea violenţei în spaţiul şcolar

Inscriere Descriere

I.8. Paşi spre o carieră de succes-program judeţean de mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice

Inscriere Descriere

I.9. Formarea profesorilor metodişti pentru realizarea inspecţiei speciale şi a inspecţiei şcolare

Inscriere Descriere

I.10. Orientare şi consiliere vocaţională

Inscriere Descriere

I.11. Abilitare curriculară/dezvoltarea profesională a institutorilor /profesorilor debutanţi în învăţământ

Inscriere Descriere

I.12. Pregătirea pentru susţinerea examenelor de definitivat şi titularizare în învăţământ a cadrelor didactice din învăţământul primar

Inscriere Descriere

I.13. Abilitare curriculara şi concursul de titularizare-religie ortodoxă

Inscriere Descriere

I.14. Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial

Inscriere Descriere

II.1. Asigurarea calităţii educaţiei în şcoli

Inscriere Descriere

II.2. Educaţia adulţilor şi reducerea riscului de abandon şcolar

Inscriere Descriere

II.3 Formarea responsabililor cu formarea continuă (RFC) din şcoli

Inscriere Descriere

II.4. Abordarea transdisciplinară a invăţării

Inscriere Descriere

II.5. Consiliere şi inovare pedagogică în C.D.I.

Inscriere Descriere

II.6. Iniţiere în domeniul biblioteconomiei

Inscriere Descriere

II.7. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin acţiuni de voluntariat

Inscriere Descriere

II.8. Tehnici de comunicare educaţională

Inscriere Descriere

II.9. Managementul organizaţiilor prin proiecte

Inscriere Descriere

II.10. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat

Inscriere Descriere

II.11. Strategii de stimulare şi dezvoltare a creativităţii elevilor

Inscriere Descriere

II.12. Managementul eficient şi creativ al conflictelor în clasa de elevi şi în şcoală

Inscriere Descriere

II.13. Instruirea diferenţiată a elevilor

Inscriere Descriere

II.14. Părintele, partenerul şcolii - curs interactiv de devoltare personală

Inscriere Descriere

II.15. Didactica limbii şi literaturii române

Inscriere Descriere

II.16. Literatură şi cinematografie

Inscriere Descriere

II.17. Metode meoderne de predare a religiei

Inscriere Descriere

II.18. Microsoft Excel - program de calcul tabelar

Inscriere Descriere

II.19. Utilizarea tablei interctive în procesul educaţional

Inscriere Descriere

II.20. Teoria şi metodica predării modulare în învăţământul profesional şi tehnic

Inscriere Descriere

II.21. Metodologia jocului de şah

Inscriere Descriere

II.22. Înregistrările în revisal în contextul noilor reglementări

Inscriere Descriere

II.23. Evaluarea competenţelor-paşaport pentru piaţa muncii

Inscriere Descriere

II.24. Strategii didactice specifice animaţiei socio-educative

Inscriere Descriere

II.25. Funcţionarea comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii în şcoală

Inscriere Descriere

II.26. Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev

Inscriere Descriere

II.27. Strategii didactice moderne de stimulare a motivaţiei şcolare

Inscriere Descriere

II.28. Managementul achiziţiilor publice

Inscriere Descriere

II.29. Drepturile copilului sunt lege!

Inscriere Descriere

II.30. Abordarea interdisciplinară a activităţilor didactice din aria curriculară tehnologii

Inscriere Descriere

II.31. Tehnici de redactare a documentelor în biblioteci şi centre de informare şi documentare

Inscriere Descriere

II.32. Curs de formare limba engleză LEARN ENGLISH THROUGH GAMES

Inscriere Descriere

II.33. Educaţia parentală

Inscriere Descriere

II.34. Educarea şi consilierea părinţilor

Inscriere Descriere

II.35. Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor în contextul dezvoltării durabile

Inscriere Descriere

II.36. Comunicare eficientă

Inscriere Descriere

II.37. Scrierea proiectelor de mobilitate erasmus+

Inscriere Descriere

II.38. Dincolo de profesor sunt eu!

Inscriere Descriere

II.39. Să înţelegem copiii cu CES şi să-i ajutăm!

Inscriere Descriere

II.40. Evaluarea elevilor - de la tradiţional la modern în lecţiile de chimie

Inscriere Descriere

II.41. Eşec şi abandon şcolar

Inscriere Descriere

II.42. Aplicaţii google utilizate în educaţie

Inscriere Descriere

II.43. Comunicarea şi educaţia interculturală în şcoală

Inscriere Descriere

II.44. Enseigner le FLE - pratique de classe

Inscriere Descriere

II.45. Consilierea educaţională - consilierea pentru viaţă

Inscriere Descriere

II.46. Despre CEAC

Inscriere Descriere

II.47. Limba engleză - nivel elementar/debutant (A1-A2)

Inscriere Descriere

II.48. Educaţia pentru dezvoltare durabilă, factorul cheie al educaţiei în secolul 21

Inscriere Descriere

II.49. Educaţie prin teatru şi tehnici dramatice

Inscriere Descriere

II.50. Învăţarea prin proiect - tehnologie sau outdoor

Inscriere Descriere

II.51. Enseigner le francais par des methodes modernes et non-formelles

Inscriere Descriere

II.52. Teorie şi metodică în abordarea interdisciplinară a activităţilor didactice preuniversitare

Inscriere Descriere

II.53. Elaborarea CDL şi materialelor de învăţare în parteneriat cu agenţii economici

Inscriere Descriere

III.1. Management educaţional şi comunicare instituţională

Inscriere Descriere

III.2. Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acţional

Inscriere Descriere

III.3. Educaţie nonformală

Inscriere Descriere

III.4. Evaluare pentru evoluţia în cariera didactică

Inscriere Descriere

IV.1. Profesionalizarea managementului în învăţământul preuniversitar

IV.2. Paşi spre o carieră de succes-program judeţean de mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice

IV.3. Consiliere şi orientare şcolară şi profesională