Public ţintă: bibliotecarii şcolari debutanţi şi alte persoane interesate
Justificare: Problematica rolului educativ al părinților și al raporturilor dintre părinți și copii a fost și continuă să rămână o temă importantă pentru psihologia dezvoltării care a fost prioritară în a doua jumătate a secolului XX în atragerea practicilor educaționale parentale.

Inscriere

Durata: 16 ore
Formatori implicaţi:
­ Profesor învățământ primar Nicoleta Veronica ŞERBAN - studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor învățământ primar Florina RUSCU - studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.