Public ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Olt
Justificare: Şcoala trebuie să reprezinte un mediu sigur de dezvoltare intelectuală, fizică și psihică a elevului. Profesorii sunt factorul cel mai important în asigurarea unei comunicări educaționale care să protejeze integritatea elevului, să-i asigure confortul psihic și social, astfel încât să ofere fiecărui elev siguranță, încredere, echitate, implicare, cooperare, încurajare.
Rolul profesorului include grija pentru respectarea drepturilor fundamentale ale elevilor. Mediul școlar poate potența capacitatea de învățare, bunăstarea socială și emoțională a elevului când comunicarea, un fenomen atât de plurideterminat (comunicarea este în același timp relație, informație, acțiune, tranzacție etc.) respectă legitățile impuse de un act sistematic de învățare.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Profesor Costache Mirela – Facultatea de Drept (specializarea Drept), Master Drept social român și European, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;