Public ţintă: personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar
Justificare: Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de a promova practici didactice eficiente la clasă, în scopul motivării elevilor pentru obţinerea progresului şcolar, a succesului şi a performanţei şcolare este un obiectiv permanent al activităţii profesorilor.
Motivaţia este fundamentul pe care se construieşte succesul educaţional.
Este prioritar ca dascălii să fie convinşi că este nevoie de intervenţia lor pedagogică şi că deficitul de motivaţie cognitivă sau socială poate să fie influenţat pozitiv în spaţiul şcolar.

Inscriere

Durata: 24 de ore
Formatori implicați:
­Profesor Maragreta GHEORGHIŢĂ – studii universitare (specializarea: învăţători; psihologie şi ştiinţele educaţiei; master: Management educaţional şi comunicare instituţională), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;