Public ţintă: cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal, toate disciplinele
Justificare: Învățarea online capătă tot mai mult teren în spațiul educațional românesc, modificările din ultima perioadă din viața școlară au presupus un efort considerabil pentru toți actorii din educație. A fost și este o provocare pentru fiecare cadru didactic să răspundă „peste noapte”cerințelor online într-un sistem care avea o experiență foarte mică în acest domeniu.
Cadrele didactice nu au fost formate, decât în foarte mică măsură, pentru un act didactic online, de aceea credem că acest curs va răspunde cerințelor lor și va ajuta la depășirea unor situații problemă și completarea unor goluri privind utilizarea platformelor educaționale.
Termenul a fost preluat din literatura anglo-saxonă, fiind extins de la sensul primar, etimologic, de învățare prin mijloace electronice, și acoperind acum aria de intersecție a acțiunilor educative cu mijloacele informatice moderne. Computerul și materialele electronice/ multimedia sunt utilizate ca suport în predare, învățare, evaluare sau ca mijloc de comunicare.
Cursul facilitează „alfabetizarea” digitală dezvoltarea competențelor de integrare a TIC în curriculum, atât de necesare într-o școală care are mare nevoie de experiențe de învățare online.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Profesor Grecu Florica – studii universitare (specializarea teologie-limbă rusă), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor Guicin Mihaela– studii universitare (specializarea teologie- limbă engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.