Public – ţintă: cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal, toate disciplinele
Justificare:
Propunem prezentul curs ca o oportunitate de dezvoltare a competenţelor pentru realizarea activităţilor din carieră.
În societatea actuală, în care progresul şi dezvoltarea determină schimbări rapide, permanente şi continue, oamenii trebuie să se adapteze, astfel încât schimbările să fie concepute şi dirijate în sensul valorificării la maxim a potenţialului fiecăruia.
Pregătirea pentru carieră şi gestionarea carierei nu încep la locul de muncă, ci chiar din şcoală, din clasele mici.
Cursul facilitează îmbunătățirea abilităților de a transmite celorlați cât mai bine mesajul, cum să se adapteze situațiilor dificile de comunicare și cum să facă diferența dintre un bun comunicator și un comunicator anost, care nu știe să se facă înțeles, nu transmite un mesaj coerent și este plictisitor.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Profesor Grecu Florica – studii universitare (specializarea teologie-limbă rusă), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;

­ Profesor Nedianu Ioana– studii universitare (specializarea biologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
­ Profesor Dicu Cosmina Alina– studii universitare (specializarea istorie-limbă engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.