Public ţintă: Profesori din învățământul primar și gimnazial
Justificare: În contexul actual, este necesară promovarea și încurajarea coeziunii sociale în condițiile creșterii diversității sociale și culturale.

Inscriere

Durata: 20 de ore
Formatori implicați:
­ Profesor Matescu Florina Simona – studii universitare (specializarea limba și literatura română – limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;