Public ţintă: Profesori din învățământul primar, gimnazial, liceal
Justificare: Necesitatea cunoașterii specificului managementului educațional la nivelul clasei de elevi pentru integrarea ccopiilor cu cerințe educaționale speciale.

Inscriere

Durata: 20 de ore
Formatori implicați:
­ Profesor Matescu Florina Simona – studii universitare (specializarea limba și literatura română – limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;