Public ţintă: Personal didactic din învățământul preuniversitar
Justificare: Educaţia presupune schimbare, iar schimbarea nu poate exista fără educaţie. În consecinţă, programul de formare vizează o educaţie modernă, bazată pe învăţare inovatoare, urmărindu-se optimizarea capacităţii copiilor de adaptare continuă la schimbare.
De ce nevoia de educaţie permanentă ?
Educaţia este unul dintre fenomenele care au apărut o dată cu societatea umană, suferind pe parcursul evoluţiei sale, modificări esenţiale. „Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”, spune Kant, la modul imperativ.

Inscriere

Formatori implicați:
- Profesor înv. preșcolar, Pantilie Adela Petrina – studii universitare (specializarea psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
- Profesor înv. preșcolar,Taifas Cristina Cătălina – CNV ,,Nicolae Titulescu``, specializarea învățători-educatori, ASE –Bucuresti, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.