Public – țintă: cadre didactice și didactic auxiliare din învățământul preuniversitar
Justificare:
Lipsa competențelor lingvistice este una dintre principalele bariere în calea participării la programele europene si internaționale de educație, de formare si de tineret. Oportunitățile create pentru a oferi sprijin lingvistic au rolul de a face mobilitatea mai eficientă și mai eficace, de a îmbunătăți performanțele de învățare și, prin urmare, de a contribui la obiectivul specific al unui program.
Scopul acestui curs este de a le dezvolta cadrelor didactice participante competențele lingvistice și de comunicare în limba engleză, verbal și scris, în vederea gestionării cât mai eficiente a proiectelor educaționale la nivel european și internațional, de a dezvolta competențele digitale.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Profesor Diaconescu Florina – studii universitare (specializarea limba română-limba engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;