Public ţintă: Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Justificare: Dezvoltarea tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii acestora reprezintă o realitate a lumii actuale față de care școala prin specialiștii săi trebuie să manifeste deschidere, capacitate de asimilare, adaptare și valorificare eficientă în raport cu beneficiarii săi direcți.
Prin tematica modulelor dezvoltate, cursul îşi propune dezvoltarea de competenţe digitale, de utilizare a tehnologiei informaţiei pentru cunoaştere şi rezolvarea de probleme, care să ofere toate atributele necesare unui profesor al secolului XXI.

Inscriere

Durata: 24 de ore

Formatori implicați:
­ Profesor Costina Claudia LUȚĂ - studii universitare (specializarea Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor Francesca Luciana Irina DIACONU - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;