Public ţintă: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare:
Învățământul românesc se confruntă cu probleme deosebite când vine vorba de copiii și tinerii din grupurile dezavantajate, vulnerabile, mai întâi în mediul şcolar şi apoi în cel social, probleme grave, precum: eşecul şi abandonul şcolar, discriminare de toate tipurile, segregare, violenţă, comportamente delincvente, consum și trafic de substanțe ilegale, neimplicare în viața civică, acces limitat pe piața muncii. În acest context, pentru combaterea acestor efecte negative, se caută soluții pentru diminuarea ratei de abandon şcolar şi de neparticipare la educaţie şi asigurarea concordanţei între dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic şi cerinţele pieţei muncii la nivel local, naţional şi european în vederea facilitării tranziţiei absolvenţilor de la şcoală pe piaţă muncii.
Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului educaţional astfel încât, dacă indicele de abandon şcolar este mare, atunci sistemul educaţional este ineficient. În acest sens, abandonul şcolar creează condiţiile insuccesului integrării sociale, întrucât reduce şansele autorealizării profesionale şi limitează integrarea pe piaţa muncii.Se impune găsirea unor metode și strategii care să motiveze copiii și tinerii din grupurile dezavantajate să continue studiile și apoi să se integreze pe piața forței de muncă.

Inscriere

Durata: 24 de ore
Formatori implicați:
­ Profesor Voica Maria Sidonia – studii universitare (specializarea Mecanică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor Zamfirache Nicoleta Ela – studii universitare (specializarea Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.