Public ţintă: Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Justificare:
Cursul se adresează nevoii de perfectionare a cadrelor didactice în teoria și practica managementului general aplicate sistemului și procesului de învățământ , organizațiilor școlare și claselor de elevi.

Inscriere

Durata: 24 de ore

Formatori implicați:
­ Profesor drd. Samiee Marina – studii universitare - specializarea biologie, competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;