Public ţintă: Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Justificare:
Necesitatea acestui curs este dată de faptul că în învăţământul de azi domeniul educaţiei nonformale, experiențiale și interculturale ocupă un loc din ce în ce mai important. Acest tip de educație  este cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradiţional de învăţământ, cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţii de exprimare maxime.
Metodologia invățării experiențiale prezintă o abordare inovatoare a instruirii și include o structură flexibilă a activităților de învățare in grup și exercitii similar experiențelor “din viață”. însușirea de catre participanți a cunoștintelor și calităților legate de activitatea acestora sunt facilitate de formatori. Principala funcție a formatorului este aceea de a crea medii propice învățării, stimulative, relevante și eficiente. Această abordare experiențială a învățării, care are în centru adultul, permite participanților să-și conducă și să-și asume responsabilitatea invățării în mod individual.
Învățarea experiențială, după cum o arată și numele, este învățarea din experiențe și intervine atunci când o persoană se angrenează într-o activitate, revizuiște această activitate în mod critic, trage concluzii utile și aplică rezulatele într-o situație practică.

Inscriere

Durata: 24 de ore
Formatori implicați:
­ Profesor Irina-Maria TABACU – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor Valeria DIACONU – studii universitare (specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;