Public ţintă: Secretare/ personal didactic auxiliar cu atribuții în secretariat
Justificare: nsușirea de cunoștințe și informații din diverse domenii ale cunoașterii prin intermediul vizitelor documentare.

Inscriere

Durata: 24 ore

Formatori implicați:
­ Secretar Mihaela Maria VLĂDESCU – studii universitare (specializarea Drept administrativ), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.C.