Publicul ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare:
În societate există persoane care, datorita posibilităţilor sociale/materiale nu se por integra prin propriile lor forţe. Prin diverse mecanisme şi pârghii, cadrele didactice, trebuie să urmărească satisfacerea nevoilor, trebuinţelor reale ale acestor persoane din grupuri dezavantajate să le asigure respectarea deplină a drepturilor lor în vederea integrării acestora. Trebuie să privim integrarea şcolară ca un proces continuu de adaptare la condițiile mediului şcolar şi social caracterizat printr-o neîncetată tranformare schimbând mediul în funcție de cerinţele individului. Procesul integrării trebuie conceput ca o acțiune socială creându-le condiţii optime.
Programul este conceput pentru integrarea copiilor din medii dezavantajate în sistemul de învăţământ.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Profesor invaţământ preşcolar Mariana DADULESCU - studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului preșcolar/Institutori - Muzică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.C.