Publicul ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare:
Consilierea psihopedagogică este un proces complex de acordare a asistentei psihopedagogice persoanelor normale, care parcurg diverse experienţe de învăţare, în scopul formarii şi dezvoltării propriei personalități. Consilierea psihopedagogică sau educațională se adresează copiilor și adolescenților, oferind repere psihoeducaționale pentru sănătatea mentală, emoțională și socială a acestora.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Profesor Marilena Victoria DONCIU – studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.C.;
­ Profesor Ionela Liliana CĂPRARU – studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.C.;