Public – țintă: Personal de conducere, didactic și de sprijin din învățământul preuniversitar
Justificare:
Reforma curriculara din Romania se afla acum într-un moment de vârf al schimbărilor și se dorește a fi o reformă avansata. Legea educației naționale este un argument în favoarea nevoilor de schimbare accentuată și accelerată a învățământului preuniversitar românesc. Copiii de azi cresc și învață în lumea digitală în care, printre așteptările pe care ei le au de la scoală se numără existența surselor multiple de informare, a posibilității comunicării la nivel mondial, asumarea responsabilității propriei învățări, relevanța cunoștințelor dobândite în școală după terminarea acesteia. TIC capătă un rol cheie în procesul de tranziție către societatea cunoașterii, prin alfabetizarea digitală, dezvoltarea competentei digitale a elevilor, transformarea modului de predare și de învățare.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:

­ Profesor Marilena Victoria DONCIU – studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.C.;
­ Profesor Florina DIACONESCU – studii universitare (specializarea Limba română-limba engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.C.