II.1. Denumirea programului: FORMAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE ABORDĂRII INTERDISCIPLINARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

Public – ţintă: Cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar (educatori, învățători, profesori, maiștri instructori, laboranți, informaticieni)
Justificare: Un învățământ modern, de calitate, ar trebui să aibă ca scop formarea şi dezvoltarea la elevi a unei gândiri sistematice, critice, creative şi integratiste asupra vieţii. În acest sens, abordarea interdisciplinară în proiectarea şi realizarea activităţilor didactice are un rol definitoriu asupra educaţiei elevului. Astfel, prin interdisciplinaritate există posibilitatea obţinerii unui „bagaj” de cunoştinţe minim de bază din toate domeniile cunoaşterii

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­Profesor Valeria DIACONU – studii universitare (specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­Profesor Maria Marilena DIACONU – studii universitare (specializarea Educație fizică și sport), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.