II.2. Denumirea programului: ÎNVĂȚAREA EXPERIENȚIALĂ ȘI INTERCULTURALĂ

Public – ţintă: – cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar
Justificare: Necesitatea acestui curs este dată de faptul că în învăţământul de azi domeniul educaţiei nonformale, experiențiale și interculturale ocupă un loc din ce în ce mai important. Acest tip de educație este cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradiţional de învăţământ, cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţii de exprimare maxime.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­Profesor Raluca URZICEANU – studii universitare (specializarea Fizică/Chimie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­Profesor Tatiana IANA – studii universitare (specializarea Învățătoare/Limba și literatura română-Limba engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;