II.3. Denumirea programului: INIŢIERE ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI

Public – ţintă: bibliotecarii şcolari debutanţi şi alte persoane interesate
Justificare: transformarea bibliotecilor în Centre de Documentare şi Informare; trecerea de la o structură tradiţională rigidă la una flexibilă adaptabilă mediului şi nevoilor utilizatorilor; comasarea şcolilor din mediul rural şi crearea de biblioteci şcolare în şcoala coordonatoare; planificarea activităţii din biblioteci în vederea utilizării maximale a potenţialului de documentare şi informare al acesteia, ţinând cont de priorităţile unităţii şcolare, ţintele şi opţiunile strategice din proiectul de dezvoltare instituţională.

Inscriere

Durata: 40 ore
­Formatori implicați: Documentarist Victoria PRIOTEASA – studii universitare (specializarea Bibliologie –Știința informării), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;