II.4. Denumirea programului: STIMULAREA MOTIVAŢIEI ÎNVĂŢĂRII PRIN JOCUL DIDACTIC

Public ţintă: bibliotecarii şcolari debutanţi şi alte persoane interesate
Justificare: Jocul este conceput ca mijloc de instruire si educare a copilului, ca procedeu metodic de realizare a sarcinilor concrete pe care le propune procesul de învăţământ ca forma de organizare, de cunoaştere şi dezvoltare a trăsăturilor psihice.
Ţinând seama de particularităţile de vârstă – învăţarea prin acţiune reprezintă un mod mai accesibil de învăţare pentru şcolarii mici. Prin acţiunea prin care copilul manipulează obiectele, imaginile, simbolurile, realizează achiziţii pe care le sistematizează, le organizează in elemente operaţionale, care vor permite deprinderea treptata de concret. Jocul reprezintă o ,,exersare artificială a energiilor, este o formă de socializare, în care individual se construieşte pe sine din interior, dar fiind o fiinţă socială“. Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la valorificarea creatoare a deprinderilor si cunoştinţelor achiziţionate, la dobândirea, prin mijloace proprii, a unor cunoştinţe
Asa cum arata Jean Chateau ,,Şcoala nu este nici joc, nici muncă reală. Este mai puţin decât atât şi altce altceva. Să nu încercăm să o identificăm total cu jocul sau cu munca. Şcolarul trebuie sa fie mai mult decât un copil şi mai puţin decât un adult. Munca şcolară trebuie să fie o punte între joc şi muncă.”

Inscriere

Durata: 16 ore
Formatori implicaţi:
­Profesor învățământ primar Nicoleta Veronica ŞERBAN - studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­Profesor învățământ primar Florina RUSCU - studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.