Public – ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare:
ETwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005, cu scopul iniţial de a facilita parteneriatele între instituţii de învăţământ preuniversitar din Europa. Ulterior, scopurile acţiunii s-au consolidat, platforma Twinning.net devenind o comunitate a şcolilor din Europa, reunind acum peste 350000 de cadre didactice. Scopul principal al proiectelor este acela de a facilita comunicarea şi colaborarea între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând cadrele didactice şi elevii în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produse educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alte ţări.

Inscriere

Durata: 24 ore
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Costina Claudia LUȚĂ - studii universitare (specializarea Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Francesca Luciana Irina DIACONU - studii universitare (specializarea Limba și literatura română-Limba engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;