Public ţintă vizat: profesori din învăţământul primar şi gimnazial
Justificare: conceperea unor activităţi instructiv-educative mai variate în raport cu diferenţele existente între elevi

Inscriere

Durata: 24 ore
Resurse umane:
Formatori implicaţi:
-Profesor Adina Maria GRUIA– studii universitare (specializarea Geografia turismului), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.