Public – ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: În era informaţiei calculatorul a devenit nu numai obiect de învăţământ, ci şi instrument şi mijloc de învăţământ. Pe deasupra, calculatorul este un instrument indispensabil în orice ştiinţă şi devine tot mai mult un accesoriu uzual al vieţii cotidiene. Astăzi are loc trecerea de la societatea informaţională la societatea cunoaşterii, în care informaţia trebuie transformată în cunoaştere, iar economia trebuie bazată pe cunoaştere.
Situându-l pe cel care învaţă în centrul procesului didactic, pedagogia modernă, bazată pe interactivitate caută noi soluţii în optimizarea învăţării, precum şi noi modalităţi de transmitere a informaţiei.

Inscriere

Durata: 24 ore
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Marian ANGHEL– nivel universitar (specializarea Fizică/Inginer calculatoare/Matematică) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Cristina OLTEANU– nivel universitar (specializarea Fizică/Informatică) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Aurelian PREDUŢ– nivel universitar (specializare Matematică/Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N..