II.8. Denumirea programului: ÎNREGISTRĂRILE ÎN REVISAL ÎN CONTEXTUL NOILOR REGLEMENTĂRI

Public ţintă vizat: secretari, administratori financiari
Justificare: ultimele modificări legislative - HG500/2011 şi Ordinul 1918/2011 privind înregistrarea salariaţilor în Registrul Electronic al Salariaţilor

Inscriere

Durata: 24 ore
2.Resurse umane:
Formatori implicați:
- Administrator financiar ec. Cătălin PIRNĂ – nivel universitar (specializarea Contabilitate și informatică de gestiune) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.