II.9 Denumirea programului: FUNCȚIONAREA COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ŞCOALĂ

Criterii curriculare:
Public – ţintă: membri ai CEAC din şcolile judeţului
Justificare: Asigurarea calităţii în şcoli este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare a unor servicii prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare satisface standardele de calitate. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă şi se bazează pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe aplicarea standardelor de referinţă. Pentru ca aceste acţiuni să aibă finalitatea dorită cursul îşi propune formarea membrilor CEAC – responsabili cu asigurarea calităţii în şcoală.

Inscriere

Durata: 24 ore
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Carolina Maria GURALIUC – studii universitare (specializarea Chimie- Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Felicia MAN – studii universitare (specializarea Chimie- Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;