Public țintă vizat: Personal didactic auxiliar, directori
Justificare: Achiziţia publică este una dintre activităţile cele mai sensibile ce se desfăşoară la nivelul administraţiei publice, ca şi al instituţiilor şi societăţilor comerciale/regii autonome care funcţionează în sectorul public

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Administrator financiar ec. Cătălin PIRNĂ – nivel universitar (specializarea Contabilitate și informatică de gestiune) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.