Public ţintă vizat: educatoare/institutori, învăţători/institutori, profesori, părinţi
Justificare: Copilul înţelege mai mult decât suntem noi obişnuiţi să credem. Este extrem de important, pentru bunăstarea lui fizică şi psihică, să ţinem cont de acest fapt şi să învăţăm să ne comportăm faţă de el, luând în considerare capacităţile lui în continuă dezvoltare. Tot în interesul superior al copilului, trebuie să avem o anumită atitudine faţă de părinţii lui, indiferent de situaţia în care se află aceştia. Părinţii sunt principalii responsabili pentru creşterea şi îngrijirea copiilor lor, iar toţi ceilalţi –profesionişti, comunităţi, autorităţi locale şi stat - au datoria să îi sprijine în îndeplinirea acestei responsabilităţi.

Inscriere

Durata: 24 ore
Resurse umane:
Formatori implicaţi:
-Profesor Marian CROITORU, nivel universitar (specializarea Inginer mecanică) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N., formator naţional pe respectarea drepturilor copilului acreditat ANPDC.