II.13 Denumirea programului: COMUNICAREA INTERCULTURALĂ ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ

Public – ţintă: Cadre didactice, personal auxiliar
Justificare: Cursul pe care îl propun vine în întâmpinarea recomandărilor cuprinse în noul plan-cadru de către Ministerul Educaţiei Naţionale care vizează predarea interculturală. Cursul se adresează tuturor cadrelor didactice, fiind o premisă de inovare a practicilor educative pentru întreg învățământul gimnazial.
Obiectivul general al cursului urmăreste îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la oportunităţi de formare continuă, bazate pe organizarea interculturală a învăţarii, într-un autentic dialog între discipline, precum și stimularea motivației învățării

Inscriere

Durata: 24 ore
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Angelescu Nicoleta – nivel universitar (specializarea Teologie ortodoxă - Limba și literatura română) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.