II.15 Denumirea programului: METODE ACTIVE IN PREDARE- ÎNVĂȚARE- EVALUARE

Public – ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare:
Cursul pe care îl propunem vine în întâmpinarea recomandărilor cuprinse în noul plan-cadru de către Ministerul Educaţiei Naţionale care vizează predarea integrată a cel puțin unei discipline opționale la clasa a V-a, dar și în continuarea direcțiilor predării integrate din ciclul primar. Cursul se adresează tuturor cadrelor didactice, fiind o premisă de inovare a practicilor educative pentru întreg învățământul gimnazial.
Obiectivul general al cursului urmăreste îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul gimnazial la oportunităţi de formare continuă, bazate pe organizarea inter/pluri/tradisciplinară a învăţarii, într-un autentic dialog între discipline, precum și stimularea motivației învățării.

Inscriere

Durata: 24 ore/ 95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Margareta Ana TUDOR – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba franceză) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.