II.15 Denumirea programului: METODE ACTIVE IN PREDARE- ÎNVĂȚARE- EVALUARE

Public – ţintă: cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal
Justificare:
În contextul școlii de azi, profesorul modern trebuie sa utilizeze metode tradiționale și moderne

Inscriere

Durata: 20 ore
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Margareta Ana TUDOR – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba franceză) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-Profesor Elena RUSU – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba franceză) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.