Public – ţintă: cadre didactice pentru învățământul primar, gimnazial și liceal
Justificare:
Cursul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, ce doresc să-și extindă cunoștințele despre modul de utilizare cu succes a TIC și al noilor tehnologii în practica pedagogică de predare la distanță, folosind mediul online.

Inscriere

Durata: 16 ore (față-în-față/online)
Formatori implicați:
-Profesor Elena VLĂDESCU – studii universitare (specializarea Fizică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.