II.17 Denumirea programului: UTILIZAREA GOOGLE CLASSROOM

Public-ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Justificare: Google Classroom este o aplicație pentru educație construită de Google, pentru a facilita predarea online a lecțiilor, colaborarea și comunicarea cu elevii, atât în timpul orelor cât și în afara acestora. Programul de formare își propune dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în vederea utilizării aplicației Google Classroom în procesul educațional online.

Inscriere

Durata: 24 de ore online
Formatori implicați:
­Profesor Claudia PETRE - studii universitare (specializarea Informatică/Matematică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);