II.17 Denumirea programului: INTEGRAREA TIC ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Public – ţintă: Cadre didactice de toate specialitățile și didactic auxiliare din învățământul preuniversitar.
Justificare: Programul de formarepropus se încadreazăîncategoriaprogramelor de formarereferitoare la predareainovativăutilizând TIC șinoiletehnologii.
Aplicațiile Google sunt instrumente ce pot fi utilizate în mod gratuit în procesul de învățământ, în procesele administrative din școală, precum și în comunicarea cu părinții și comunitatea.
Există multe tehnologii care pot ajuta profesorii să optimizeze procesele de predare-învățare și să încorporeze tot mai mult gândirea critică, comunicarea, colaborarea și creativitatea în procesul de învățare al elevilor.

Inscriere

Durata: 24 ore/ 95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Claudia PETRE - studii universitare (specializarea Informatică/Matematică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.);