Public – ţintă: secretare din unităţi şcolare/ personal didactic auxiliar care îndeplineşte sarcini de secretariat
Justificare:
• modificările frecvente ale legislaţiei şcolare şi financiare;
• eficientizarea activităţii secretariatului şcolar;
• comunicarea eficientă la nivelul instituțiilor de învățământ.

Inscriere

Durata: 24 ore
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Mioara Maria MITREA – studii universitare (specializarea Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-Consilier Laura GIURA - studii universitare (specializarea Contabilitate și economie agrară) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.