Public – ţintă: cadre didactice din învățământ preuniversitar care predau limbi moderne
Justificare:
Web 3.0 înseamnă grafică vectorială, conținut dinamic, interactiv și atrăgător, acces la web semantic peste un spațiu enorm de date, acces la o resursă de date incredibil de mare, rețea de date care pot fi procesate în mod direct și indirect de calculatoare. Dacă web 1.0 era prima epocă a internetului, receptarea informațiilor, 2.0 a fost partajul conținutului, 3.0 înseamnă administrarea propriilor instrumente, conținuturi etc.
În predarea limbilor străine, un factor important al reușitei îl constituie conectarea la resurse virtuale actuale care să sprijine învățarea atât sub aspectul conținutului, cât mai ales al mijloacelor și strategiilor folosite.

Inscriere

Durata: 24 ore (față-în-față/online)
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză/Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-Profesor Virginia GHIRĂ – studii universitare (specializarea Fizică și Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.