Public ţintă vizat: Personal didactic și didactic auxiliar, părinți

Justificare: Riscul este cel ce ne creează probleme când nu suntem suficient de pregătiți pentru a putea preveni, a fi informați din timp, a cunoaște cum să elaborăm proceduri astfel încât să nu fie nevoie să trăim cu anumuite temeri sau a fi luați prin surprindere în anumite situații. Așa numitele” crize” iau naștere atunci când nu cunoaștem acest management al riscului, cu ajutorul căruia statele dezvoltate au reușit să combată anumite deficiențe din sistemele lor, ce nu erau competente și nu funcționau  cu o capacitate satifăcătore nevoilor populației.

Inscriere

Durata: 24 ore
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor pentru învățământ preșcolar Gina Lavinia DONEA TECUCEANU – studii universitare (specializarea Învățătoare-educatoare/ Institutori-Limba engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor pentru învățământ preșcolar Ana Maria GRIGORE – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.