Public ţintă: Cadre didactice, personalul auxiliar cu atribuţii de arhivar
Justificare: Legea Arhivelor Naționale - nr. 16/1996 cu modificările şi completările ulterioare, obligă toţi creatorii şi deţinătorii de documente, persoane juridice de a înfiinţa compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile cu problemele de arhivă, în funcţie de valoarea şi cantitatea acestora.

Inscriere

Durata: 32 ore
Formatori implicați:
­DUMITRESCU Elena Maria – secretar CCD Olt – studii universitare (specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune), competențe specifice programului de formare – curs de perfecționare arhivistică, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­PÂRVU Mihaela Oana – secretar șef, studii universitare (specializarea Administrație Publică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.