Public țintă vizat: Cadre didactice, personalul auxiliar cu atribuţii de arhivar

Justificare (necesitate, utilitate):

Legea Arhivelor Naționale -  nr. 16/1996cu modificările şi completările ulterioare, obligă toţi creatorii şi deţinătorii de documente, persoane juridice de a înfiinţa compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile cu problemele de arhivă, în funcţie de valoarea şi cantitatea acestora.

Inscriere

Durata: 32 ore/115 lei
Resurse umane
Formatori implicați:
Secretar Elena Maria DUMITRESCU - studii universitare (specializarea Contabilitate și informatică de gestiune), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.