II.23 Denumirea programului: COMUNICAREA ŞCOLARĂ PRIN INTERMEDIUL NOILOR TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE
Public țintă vizat: cadre didactice, psihologi, logopezi, secretari, bibliotecari.
Justificare (necesitate, utilitate): Comunicarea este un element esențial pentru funcționarea oricărei societăți, prin procesele acesteia transmițându-se valorile societăți, modelele culturale, structura organizațională a societății respective. Comunicarea este o interacțiune socială care se realizează prin intermediul mesajelor .
În viziunea școlii procesul comunicării este un proces prin care un individ afectează comportamentul sau starea de spirit a unei persoane.
Utilizarea noilor tehnologii a fost o necesitate în realizarea comunicării şcolare de cand a început pandemia Covid 19.
Programul de formare propus propune soluţii prin care se realizează optimizarea relaţiei de comunicare dintre cadru didactic-elevi-parinti prin intermediul noilor tehnologii informaţionale .

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați: Profesor învățământ preșcolar Geta CIUREZ - studii universitare (specializarea Pedagogie muzicală/Institutori - Muzică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.