II.23 Denumirea programului: PROIECTELE EDUCATIVE – NECESITATE PENTRU O EDUCAȚIE DE CALITATE

Public țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate, utilitate): Rolul proiectelor educative în realizarea unei educații de calitate este foarte mare, dacă ne gândim la factorii și mijloacele de realizare care formeaza o echipă unitară mobilizată în a atinge obiectivele stabilite. Prin implementarea proiectelor educative cadrele didactice este esenţial să creeze relaţii pozitive în interacţiunea dintre semeni, să favorizeze dezvoltarea persoanei cât şi a relaţiilor constructive în grup, pentru a trăi sentimentul propriei identităţi. În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să-si dezvolte stări afective pozitive, să manifeste interes, să-şi formeze atitudini, să-şi completeze aria de preocupare este necesar să se lărgească sfera noastră de activităţi prin proiecte educaţionale desfăşurate la nivelul comunităţii locale, județene cât şi prin implicarea în proiecte pe plan naţional şi internaţional.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane
Formatori implicați: Profesor învățământ preșcolar Geta CIUREZ - studii universitare (specializarea Pedagogie muzicală/Institutori - Muzică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.