Public țintă vizat: persoane care stabilesc salarii de bază şi calculează drepturile salariale ale personalului din învăţământ secretari/contabili/directori
Justificare (necesitate, utilitate): Cursul se doreşte a fi un sprijin real pentru toţi cei implicaţi în stabilirea salariilor de bază şi calcularea drepturilor salariale ale salariaţilor din învăţământul preuniversitar. Toţi cei care stabilesc salariile de bază şi calculează drepturile salariale trebuie să înţeleagă importanţa corectitudinii aplicării Legilor şi metodologiilor, normelor de aplicare în vigoare.
Prin abordarea judicioasă şi corectă a legislaţiei salariatul poate fi corespunzător pregătit pentru toate situaţiile cu care este confruntat.

Inscriere

Durata: 24 ore
Resurse umane
Formatori implicați:
-Consilier Laura GIURA - studii universitare (specializarea Contabilitate și economie agrară) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Secretar şef Petruța POPESCU - studii universitare (specializarea Inginerie economică în agricultură) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.