Public țintă vizat: Cadre didactice, directori
Justificare (necesitate, utilitate):
Scopul acestui curs este de a asigura un cadru corect şi unitar pentru implementarea, evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei din cadrul unităţilor de învăţământ. Cursul conţine elemente minimale şi orientative ale întocmirii, implementării şi evaluării sistemului de prevenire a corupţiei în conformitate cu prevederile legislative în vigoare la nivelul unităţilor de învăţământ.

Inscriere

Durata: 24 ore
Resurse umane
Formatori implicați:
-Auditor Elena MACRI studii universitare (specializarea Economie – Drept administrativ/Comerț), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Daniela ȚÎRCOMNICU studii universitare (specializarea Electromecanică) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.